بکارت و مردان فمینیست

by

مساله بکارت در جلسه کمیته پسران مورد بررسی قرار گرفت که گزارش-مقاله زیر برگرفته از ماحصل آنچیزی است که در جلسه مطرح شد به علاوه کمی اصلاحات و مرتب کردن مباحث.

بحث بکارت را می توان از چند جنبه بررسی کرد. یکی از تقسیم بندی ها بررسی جداگانه ریشه در گذشته و بازخورد آن در آینده است. ریشه این مفهوم در کجای تاریخ نهفته است؟ نکته جالب در بررسی تاریخی این است که از شروع تمدن هرچه به عقب تر بر می گردیم، این مفهوم هم کلیت خود را از دست می دهد، هم در بسیاری از موارد دچار تشتُّت می شود. ما می توانیم آثار این گذشته دور را در بازمانده های جوامع بدوی موجود در حال حاضر ببینیم. در بسیاری از جوامع مثل بومیان هاوایی اصولا بکارت معنی ندارد تا حدی که مارا دچار تعجب می کند که چگونه است که این مساله(خون ریزی در اولین اینتر کورس)، اصولا توجه اشان را جلب نکرده! اما واقعیت این است که در جوامع بدان حد و شکل بدوی، بی اعتنایی نسبت به این مساله زیاد دیده می شود. جوامعی در تاریخ نگاری ها و حتی در حال حاضر در بعضی جاهای دور افتاده هستند که بکارت برایشان موضوع است؛ ولی برعکس تفسیر می شود. بر فرض نقل است از تاریخ نگاری عرب که اقوام صرب بر این نظر بودند که :»باکره گی دختر نشان دهنده این است که طالب کم داشته پس کم ارزش تر از دختری است که باکره نیست» یا در تبت زنی که بچه داشته باشد به دلیل اینکه ثابت کرده بارور است برای ازدواج گزینه ارزشمند تری است تا زن باکره. حتی در هندوها رسمی بوده بدین شکل که مرد روحانی پولی می گرفته برای ازاله بکارت تازه عروس چرا که داماد به دلیل شیطانی دانستن بکارت حاضر نبوده با زن باکره جمع شود. این مثالها نشان از این دارد که بکارت هرچند شکلا همیشه حضور داشته، اما مفهومی که بر آن در جوامع متمدن سوار شده ربطی به ذات ارگانیک آن ندارد. حتی اگر از منظر بیولوژیک هم نگاه کنیم کارکرد پرده بکارت چیز دیگری است که در زمان رسیدن زن به بلوغ دیگر آنرا از دست می دهد و باز هم به هیچ وجه نمی شود ارتباطی بین حضور بیولوژیک آن و مفهوم پاکی یافت. اما آنچیزی که مشخص است این است که مفهوم بکارت به شکل مرسوم امروزی، با شکل گیری تمدن همسو و موازی بوده است. دلیل این مساله هم می تواند با ظهور مالکیت خصوصی که عامل دیگر مظاهر برخورد کالا محور با زن نیز است، تفسیر شود. در این مساله بکارت نقش ذاتی ندارد و اگر هم ارگانیسم زن فاقد این خصوصیت می بود، صرف اینکه حاملگی بر عهده زن است این برخورد صورت می پذیرفت. در واقع مردها به دنبال ایجاد انحصار همخوابگی با زن بودند تا وارث اصیلی از ژن خود داشته باشند و اموال خود را پس از مرگ به او منتقل کنند. مفهوم اموالی که تنها در امتداد شکل گیری مفهوم مالکیت خصوصی در عنفوان شکل گیری جوامع کشاورزی قابل تصور است. در واقع پرده بکارت فیزیولوژیک که تا پیش از آن هم بود، ولی اغلب نادیده انگاشته می شد، توانست علاوه بر تمام خصوصیات کالایی که بر زن تحمیل می شد، مفهوم آک و دست خورده یا دست دوم را نیز اجرایی کند و در موازات پروسه کالا سازیْ ارزش مثبت دست اول را نسبت به دست خورده به همراه بیاورد که البته این مساله ارزش ذاتی در کالا شدن زن و سلطه مرد نداشت و اگر جای پرده بکارت خالی در صورت هم نمایان گر زن سکس دیده و ندیده بود، آن این خاصیت را بر عهده می گرفت و حتی اگر هیچ علامتی هم نبود، پروژه کالا کردن زن به دلیل نظام مالکیت و توارث پیگیری می شد.

اما نکته ای که اینجا جلب توجه می کند این است که ذاتی و فراگیر نبودن مفهوم بکارت آنرا یکی از ضعیف ترین پایگاه های مردسالاری می سازد و همانطور که می بینیم سرعت محو شدن آن بسیار بیشتر از بسیاری از مفاهیم دیگر است. در واقع این مساله شاید بکارت را بیشتر در زمره مفاهیم پدرسالارانه بگنجاند. در واقع در جامعه مردسالار که هماهنگ تر با سرمایه داری است مفهوم بکارت می تواند مشکل ایجاد کند. در جامعه سرمایه داری نیاز به نیروی کار بی دغدغه انکار ناشدنی است و سعی بر این است که افراد در زمینه های دیگر(ازجمله جنسی) در ایده آلترین فرم خود باشند تا هیچ مانع ای برای کشیدن بالاترین بهره وری از آنها وجود نداشته باشد. مفهوم بکارت باعث بوجود آمدن ازدواج های بی بازگشتی می شود که تضمینی برای آن وجود ندارد که زوج چه از همان ابتدا چه در گذار ایام همدیگر را از نظر جنسی ارضا کنند. پس برای داشتن نیروی کار با حد اکثر بازده نیاز داریم سیستمی ارائه شود که افراد از نظر جنسی تا حد ممکن هماهنگ باهمْ شریک های جنسی هم در هر برهه از زمان باشند. برای رفع این مساله باید مفهوم بکارت از این بسته متضمن سرکوب زن بیرون کشیده شود، که همانطور که می بینیم در جهان امروز ما در این زمینه بسیار سریع عمل شده است. در واقع بکارت را می توان به عنوان یکی از مصداق های بارز تعارض پدرسالاری و سرمایه داری دید. که حتی با حذف آن مردسالاری که حاصل ازدواج نامیمون سرمایه داری و پدرسالاری است پابرجا می ماند. اینجا دو دیدگاه می توان به مساله داشت: اولا به هر حال حذف این مفهوم را نمی شود به فال نیک نگرفت حال هر عاملی که می خواهد داشته باشد؛ اما باید حواسمان باشد که از حذف این مساله دچار این توهم نشویم که مردسالاری در حال نابودی است چراکه مساله بکارت از ابتدا هم مفهومی ذاتی و فراگیر نبوده که با حذف آن مردسالاری ضربه ای سخت بخورد. در نتیجه نباید طبق این ملاک جوامع(الالخصوص غربی) را از نظر میزان استقرار مردسالاری مورد قضاوت قرار دهیم.

موضوع دیگری که می تواند مورد بررسی و مداقه قرار بگیرد این است که حال که این مفهوم لااقل در جامعه ما موجود است، ما باید چه برخوردی به عنوان یه فمینیست از یک منظر و به عنوان یه مرد از منظری دیگر داشته باشیم؟ دو گونه برخورد با این مساله به عنوان منتقد متصور است. یکی اینکه به دنبال دادن بار منفی به بکارت باشیم. برخوردی که دارای سابقه تاریخی هم هست و این مساله امکان پذیری این سبک برخورد را نشان می دهد. به علاوه توجیه های منطقی زیادی هم برای این مساله می توان یافت. فرضا می توان بر این مساله پافشاری کرد که بدون همخوابگی هیچ ملاکی برای تطبیق جنسی زوجین وجود ندارد و عدم تطبیق جنسی یکی از مهمترین عوامل جدایی ها است که در تحقیقات روانشناسی متعددی ذکر شده است و تازه این آمار رسمی است و چه مشکلاتی که زوجهای نا هماهنگ دچارش هستند (از جمله افسردگی و مورد خیانت قرار گرفتن) که مسکوت می ماند. به علاوه زنها نه تنها در اولین سکس به ارگاسم مهبلی که می تواند ملاک اصلی برای تشخیص میزان و نوع اروتیسم آنها باشد نمی رسند بلکه اقلب چند سالی طول می کشد تا به درک درستی از خود جنسی-سکسی شان برسند. پس طبیعتا دختر باکره حتی اگر با شما وارد سکس شود نمی توانید به انتخاب خود توسط او از بعد جنسی اعتماد کنید. و این استدلال می تواند ملاک منطقی و مشخصی برای ترجیح دختر غیر باکره و حتی مجرب در سکس و در نتیجه دادن ارزش منفی به باکره گی است. اما این برخورد در ابتدا می تواند باز هم بازتولید باکره گی به عنوان یک موضوع باشد. به علاوه شاید بشود اینگونه آنرا تفسیر کرد که باز هم اعمال قدرتی بر تن زن است. در واقع این برخورد را می توان بصورت نمودی از قدرت دید که استقلال او را در تصمیم گیری روی بدنش محدود می کند. شاید راه بهتر نگاه نکردن و در نتیجه از موضوعیت انداختن آن است. برای این منظور می توان روی انواعی از پرده بکارت که در سکس هیچ خونریزی ای را موجب نمی شوند(مثلا نوع حلقوی) یا اتفاقاتی که در تحرک یا ورزش باعث ازاله بکارت خارج از سکس می شود به تبلیغاتی بس گسترده تر از آنچه در واقعیت احتمالش می رود، پرداخت. یا حتی از حضور مفهوم جراحی ترمیم پرده بکارت برای از سکه انداختن موضوع پرداخت. اما این نکته برای برخورد دوم هم می تواند به عنوان یک عیب دیده شود که بیشتر پسامدرنی است و عواقب مترتب بر دیگر برخوردهای پسامدرنی یعنی انفعال را می تواند تا حدی در بر داشته باشد.

اما ما مردان بهترین جایگاه را برای برخورد با این مساله داریم چرا که در میان مردانیم و می توانیم سعی در ترویج گفتمانی داشته باشیم که با تصور عموم مخالف است. ما می توانیم بدیهی بودن اهمیت این مساله برای یک مرد را با حضور و اعلام وجود خودمان به چالش بکشیم. ما مردان فمینیست می توانیم مثال های نقض آشکاری باشیم برای نگاه متحجر و متعصبانه؛ به علاوه می توانیم در زندگی شخصی خود بی تفاوتی خود یا حتی موضع منفیمان را نسبت به بکارت عملی کرده و سعی کنیم آنچه هستیم را در میان همجنسان خود عمومی کنیم و در نهایت نشان دهیم لذت و خوشبختی یه زوج اصولا نیازی به حضور این مفهوم واپس گرایانه ندارد.

یاشار گرمستانی

Advertisements

12 پاسخ to “بکارت و مردان فمینیست”

 1. raoros Says:

  بسیار جالب بود
  و متن حرفه ای بود
  و …

 2. سیاوش Says:

  بسیار عالی بود. من به شخصه با بسیاری از این گفتار موفقم. به خصوص اینکه به برخی نظریات انگلس درباره مالکیت خصوصی و رابطه آن با خانواده پرداختید. از این مقالات باید بیشتر و بیتشر داشته باشیم. فکر می کنم ادامه دادن این بحث با وارد کردن نظریات کامل انگس و لوییس مورگان بهتر و جذابتر باشد. البته با به چالش کشاندن نظریات آنها.
  موفق باشید

 3. امید Says:

  من هم بعنوان یک مرد و یک پدر، بر این باورم که انسانیت زنان ارتباطی به بکارت آنها ندارد.
  و مردها باید از این تعصبات جاهلی خود دست بردارند، بخصوص مردهایی که تصور می کنند دخترشان با یک ارتباط کنجکاوانه ی جنسی حق حیاتش را نیز می فروشد.

 4. anonymous Says:

  بهترین کار از اهمیت انداختن این موضوع است. منفی نشان دادن بکارت باعث ایجاد یک تناقض (double standard) در زندگی زنان می شود که در جوامع غربی هم وجود دارد. به طوری که از طرفی بکارت منفی است و از طرفی عدم بکارت هم منفی است و در حقیقت هیچ راه فراری برای زنان وجود ندارد.
  اهمیت ندادن به این قضیه بهترین راه از بین بردن آن است. آیا کسی از یک مرد در هنگام ازدواج درباره بکارتش سوال می کند؟ بکارت یا عدم بکارت یک مرد هرگز یک فاجعه محسوب نمی شود. برای زنان هم تنها همین بی تفاوتی نسبت به بکارت قابل قبول است.
  به عنوان یک زن می گویم که در بسیاری از مواقع اصلا بکارت قابل تشخیص نیست! خونریزی هم اکثرا در صورت ملایمت در اولین سکس اصلا دیده نمی شود. مادر من پزشک بود و چندین بار زنانی که تازه ازدواج کرده بودند با ناراحتی به او می گفتند که شوهرشان باور نکرده که باکره نیستند!! شاید آمار بیشتری در این باره به روشن کردن این مساله بیشتر کمک کند.

  ممنون از مقاله شما و از تلاش برای برابری

 5. xtrementalist Says:

  لطفا سطرهایتان را جاستیفای ( طراز ) نمایید… محتواش هم…

 6. نازنین مهرا Says:

  خوشحالم که شما هستید!
  براوووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 7. behnaz Says:

  42 سال انتضار برای خواندن یکچنین مطالبی از قلمهای مرد ایرانی یک عمر است برابر عمر من.امید دارم این افکار رواج پیدا کنه تا لااقل دختران جوان امروزی مثل ما احساس نکنند عمری را تلف کرده اند و زن بودن را احساس نکرده اند.مردان نسل من نمیتوانند از این حرفها بزنند .این مسئله برای انان یعنی همه چیز .
  امیدوارم روز بروز تعدادتان زیاد شود.من فقط مازیار وکاوه را میشناسم.

 8. Nazanin Says:

  vaghean khoshhalam ke mardayi peyda mishan ke ensan boodane zanro dark kardan!!!!

 9. Nazanin Says:

  moshkele aghayoon ine ke axaran doos daran avalin nafari bashan ke ba ye zan sex mikone!!!!inam az rooye khodkhahishoone!oona harcheghad ghabl az ezdevaj sex dashte bashan kasi nemifahme vali tamame etehamat motevajehe dokhtariye ke faghat dombale kasbe tajrobas!!!!omidvaram pedare dokhtare man mardi bashe ke harfaye shomaro ghabool dashte bashe ta man betoonam dokhtaram ro mesle yek ensan bozorg konam!!!

 10. golshid Says:

  kheili khosh hal konandast ke aghayun maiel be barabari az har jahatand va hata 2nbale rahe hal haye amali vase hale anvae tabiz hayee ke vojud dare hastand.vali lotf konin moghe rahe hal erae dadan movazeb bashin edeye digei az 2khtara ro ghorbuni nakonin.manzuram manfi jelve dadane bekarate,ke albate motaghedam besyar manfist.vali avval be 2khtara bayad ekhtiar dad bad bakere budaneshun ro taghbih kard.ma hanuz bayad ba ejazeye pedaramoon ke male nasle ghablan ezdevaj konim va hata bebakhshid bekaratemoon ham daste unhast va taze bayad ba mardai ezdevaj konim ke khodetoon behtar midoonin hame tu harf edalat talab va azadikhahand magar estesna.be khodetoon (edeye andaki ke in jur fekr mikonin) negah nakonin.ba in vaz behtarin rah az arzesh andakhtane ghazieie bekarate,va vaghti pazirofte shod(hata too roostaha o shahrestana)unvaght taghbihesh konin.injuri ma 2khtara chube 2sar najes mishim va tebghe mamool ghorbanie hamishegie aghayedo rahkarhaye mardane

 11. یک دوست Says:

  با سلام نظام افرینش زن و نیز افرینش مردان نظامی کاملا متفاوت و کاملا مجزا است حال چه از دید فیزیو لوژیکی و نیز چه از نظر روانشناسی و این مساله مانند بسیاری مسایل دیگر نباید شامل افراط و تفریط شود همانطور که اسلام دین تعادل است مسلمانان هم باید متعادل و عاقلانه نسبت به هر موضوعی نگاه کنند بله اینکه این موضوع معیاری برای سنجش زن و انتخاب همسر باشد امری اشتباه است کما اینکه انچه تعیین کننده در امر الهی ازدواج است میزان اخلاق. حکمت. انسایت و تعالی روحی افراد می باشد ولی این موضوع نیز در جلب اعتماد مرد و ارامش خانواده با توجه به تمام اصول .تمام جوانب و احتمالات بی تاثیر نخواهد بود چرا که زن پایگاه خانه و ناموس محسوب می شود اگر سعی کنیم فرزندانمان را با ایمان و به دور از افکار شیطانی و تهاجمات فرهنگی بار بیاوریم و با انها دوست باشیم انچنان که خودمان پاسخگوی کنجکاوی های پیش امده باشیم دیگر نگرانی از بابت این گونه موارد نخواهیم داشت

 12. استسمار Says:

  من به عنوان یک مرد برای خانم هایی که با این حرف ها و جملات خود را به استسمار می کشانند
  متاسفم
  و متاسفم برای شما که با جملات ظاهر سازانه فریب کاری می کنید.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: