Archive for the ‘خبر’ Category

روبان سفیدها

مارس 1, 2008

کمپین روبان سفید ((White Ribbon Campaign WRC مهمترین تلاش مردان برای پایان بخشیدن به خشونت مردان علیه زنان محسوب می شود و حاصل تلاشی خود جوش است که عمدتا بر حضور داوطلبان تکیه دارد. این کمپین از کانادا آغاز شده و در بیش از پنجاه کشور دنیا گسترش یافته است. هر کشور خط مشی های کلی موجود در کمپین را بر اساس جهت گیریهای خود هدایت می کند.

مرکز توجه فعالیتهای کمپین را عموما مردان و پسران جوان تشکیل می دهند اما در بسیاری کشورها زنان نیز نقش فعالی در حمایت و توسعه آن داشته اند.

در کنار برنامه ریزی روزهای خاص کمپین روبان سفید در طول یک سال, حمایتگران فعالیتهای مختلف دیگری نیز انجام می دهند. آنها در مدارس, انجمنها و مراکز کاری برنامه های گوناگون اجرا می کنند: جمع آوری پول برای گروههای فعال حقوق زنان, برگزاری رویدادهایی در جهت پررنگتر کردن نقش مثبت مردان (مثلا پدر بودن), مشاوره با مردان جوان و تشویق آنان به برقراری روابط سالم, ایجاد تشکیلات محلی کمپین و حمایتهای مالی و اقتصادی از آن.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و یا شروع به فعالیت در کمپین روبان سفید در مدرسه, انجمن یا محل کار خود را اینجا ببینید.

به نقل از سایت تغییر برای برابری

Advertisements

نسوان يا نصفان؟!

ژانویه 19, 2008

یکی از خصوصیات عجیب هموطنان ما این است که در هر زمینه ای دوست دارند صاحب نظر باشند بدون آنکه حاضر باشند پیه زحمت کشیدن برای بدست آوردن توانایی لازم که معمولا مطالعه است را به تن خود بمالند. در امضا جمع کردن های ما هم این مساله به انحا مختلف نمود پیدا می کند. یکی از بارزترین این نمود ها معمولا در بحث مذهب پیش می آید. تجربه های من و دوستانی که می شناسم پر است از تئوری های بی پایه مردمان درباره اسلامی که شاید حتی یک بار متن فارسی کتاب مقدس آنرا نخوانده باشند؛ هرچند مطمئنا در خانه هر ایرانی قرآن در ابعاد مختلف به وفور یافت می شود. چه بسیار افرادی که چه در دفاع از قوانین فعلی به دلیل مذهبی بودن و قرآنی دانستن آنها، چه در مقصر دانستن کلیت دین با استنادها و اشارات غلط به قرآن، در مقابل امضا کردن برگه کمپین به اشتباه موضع گرفته اند. برای شخص من تجربه ای طنز آمیز یکی از به یاد ماندنی ترین نمودهای این اخلاق مضر ما ایرانی ها چه در مورد کمپین چه در دیگر موارد است:

یک بار که به همراه دوستان در پارکی مشغول جمع آوری امضا بودیم، دو مرد جوان را دیدم که کنار هم نشسته بودند. یکی تسبیه می گرداند و دیگری با ریشی نامرتب و پیراهن روی شلوار مشغول صحبت بود. ابتدا کمی ترسیدم اما به هر حال با هدف بحث هم که شده عزمم را جزم کرده و رفتم طرفشان. بعد از اجازه گرفتن به هرکدام یک برگه بیانیه برای مطالعه دادم. هرچه بیشتر می خواندند سگرمه هایشان بیشتر در هم می رفت. مرد ریشو برگه را به طرفم گرفت:

– یعنی می خواهی نسبت به حکم قرآن اعتراض کنم؟

گفتم حتما می خواهد درباره ارث و شهادت صحبت کند و آماده شدم علاوه بر توضیحات درباره راهکارهای شرعی برای این دو موضوع که در دیگر نقاط جهان اسلام بکار بسته شده، به او انتخابی بودن موارد را گوشزد کنم.

– همه این موارد که در قرآن نیست…

برادر تسبیه به دست پرید وسط:

– نه عزیزم در قرآن هرجا خواسته به زنا اشاره کنه اونارو «نصفان» خطاب کرده. حتما تو کار قرآن یه حکمتی هست

-!

اول فکر کردم شوخی می کنند اما وقتی نگاهم به نگاه جدی و تایید کننده دوست ریشو تلاقی پیدا کرد، اوج فاجعه دستم آمد. در حالی که مغزم به دلیل ترکیب شُک وارده و تلاش برای گرفتن جلوی خنده، برای ادامه دفاعیه جواب نمی داد، برگه را از اساتید اسلام شناس پس گرفتم…

یاشار گرمستانی

تماس تلفنی مازيار سميعی با خانواده از بند 209 اوين

نوامبر 1, 2007

maziars1.jpgمازیار سمیعی، دانشجوی تعلیقی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی و عضو کمیته مردان کمپین یک میلیون امضا که روز سه شنبه 8 آبان، مقابل در دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات علامه طباطبائی توسط نیروهای لباس شخصی دستگیر شده بود، شب گذشته به بند 209 زندان اوین منتقل شد .

این در حالی است که 5 نفر از 8 دانشجوی بازداشت شده در روز سه شنبه با گذشت چند ساعت از زمان دستگیری آزاد شدند و تنها سه دانشجو به نام های مازیار سمیعی، آرمان صداقتی و بهنام سپهروند همچنان در بازداشت باقی ماندند . دانشجویان بازداشت شده شب گذشته ضمن تماس با خانواده های خود از نگهداری خود در بند 209 خبر دادند .